Hälsa och hjälp när något händer

Indien när olyckan är framme

Många gånger är det så att jag klagar på olika saker mellan Indien och Sverige. Kanske blir det så helt naturligt när en människa har sina rötter på en plats och talar om en annan. Många kommer förmodligen att känna igen sig. Alla svenskar talar om välfärden och hur bra det är med den. En del klagar även på att den urholkas och att det inte finns lika mycket pengar för välfärd som tidigare. Något vi inte får glömma är att jag faktiskt har mina rötter i Sverige, även om jag är adopterad. Denna gång ska det handla om hur det ligger till mellan Sverige och Indien rörande detta och kanske kommer jag faktiskt att klaga lite på den hjälp du kan få i Indien när olyckan är framme. Med detta så menar jag akut hjälp, som den du behöver vid en olycka eller vid en hjärtattack.

Nu får det inte glömmas bort att Indien är ett land som utvecklats kraftigt under de två senaste decennierna. Dock är det också så att det finns så otroligt mycket människor här, att det kan vara svårt att skapa ett system som i Sverige. Ett mycket bra exempel är alla arbetsplatser, där det ständigt måste tillkallas hjälp utifrån när exempelvis en hjärtattack händer. Här är det inte naturligt att det finns en hjärtstartare i närheten, samt utbildad personal som kan rädda livet på en kollega i nöd. Detta är något jag hört från mina vänner finns i ganska stor utsträckning i Sverige.

Indiska företagare kan lära sig av svenska

På det planet rörande akutvård som utförs av personalen på en arbetsplats kanske det skulle vara bra för företagare i Indien att se till de svenska. Det är ju inte direkt så att pengar saknas. Det är heller inte så att kunskap och utbildning är dålig i Indien. Kanske är det bara så att alla länder ligger efter med något. Här har svensken dåligt kryddad mat och i Indien får vi trilskas med längre väntetider vid akuta hälsoproblem, samtidigt som köerna på sjukhusen bara växer. Visst vore det väl kul om det fanns en perfekt plats i världen, men detta betyder inte att jag klagar. Jag vill bara belysa ett problem som kan undvikas med teknikens hjälp.