Företagande i Indien

Många undrar vad skillnaderna mellan företag i Indien och i Europa är, vissa tror att det är exakt samma och andra tror att de är heelt olika, men det är en blanding mellan dem.

Företagande och projekt är väldigt snabba i Indien, man gör saker under en kort tid, folk är oftast mer spontana med vad de gör på jobbet. I Europa så spenderar man mycket tid på att analysera situationen, planera, se vad som är billigast, vad som är snabbast, vad som är bäst, osv osv. Men här så gör man bara det som kommer upp, om det passar. Vissa saker kan vara bra med hur man gör i Indien, t.ex så kan man göra fler projekt under en tid. I Europa gör man kanske 10 projekt under ett år, men i Indien gör man 15. Det blir även billigare eftersom man inte spenderar lika mycket tid på saker. Men nackdelen är då att jobbet och slutresultatet inte blir lika bra. Man kanske upptäcker några fel och då måste man hitta en annan lösning, eller så vet man inte vad nästa steg är riktigt.

Se till att du skaffar kontakter när du är i Indien, med kontakter så kan jag mena vad som helst, antingen en person som kan hjälpa dig väldigt mycket, eller bara dina kollegors telefonnummer eller e-post. Jobbplatsen i Indien är väldigt annorlunda jämfört med i Europa, speciellt relationer mellan kollegor. I Indien är man mycket närmare sina arbetskollegor, man pratar med varandra ofta, man hälsar utanför arbetet, man bjuder in varandra på besök, allt möjligt. Om du inte pratar med dem under en lång tid så kommer de tro att något är fel, för de är så vana med att prata med sina kollegor. Det är en väldigt viktig grej att tänka på, om du vill ha en bra relation med dina arbetskamrater så måste du prata med dem och lära känna dem.