Skillnader mellan Sverige och Indien – Kultur/Livsstil

Inga kulturer är likadana, några kanske är väldigt lika och närmare varandra, till exmpel svensk kultur och norsk kultur, eller svensk kultur och tysk kultur. Men andra kulturer är inte lika alls, det kanske finns en eller två saker som är nära men annars så är det annorlunda, det är så mellan Sverige och Indien. Svensk kultur är en del av den europeiska kulturen, men indisk kultur är en blanding av alla folkgrupper, religioner och nationer inom Indien, en helt unik kultur.

En av de största och mest märkbara skillnaderna mellan svensk och indisk kultur är hur man behandlar familjen och familjerelationer. Indier brukar vara mycket närmare sina familjer, det är en stor del av deras liv. Men i Sverige och Europa så brukar det vara mer individuellt, några undantag finns som till exempel Spanien, Italien och så vidare.
Indier har mycket respekt för familjevärden och liknande, medan svenskar prioriterar en individuell livsstil.

Man kan märka de här skillnader vid många situationer, t.ex hur man tänker på livet, tankesättet. Svenskar lär sig att man själv är värd mycket och att man borde klara sig själv, att man kan ta hand om saker ensam. Men indier lär sig att bry sig om familjen, att man ska hjälpa varandra och liknande. I Indien så har äldre människor en större del av samhället också, både inom familjelivet och livet utanför, om någon behöver tips så frågar man en äldre person, om en äldre person bestämmer något så lyder man dem. Men i Sverige så bestämmer man själv mest, man har såklart respekt mot de äldre, men inte på samma nivå som i Indien. Det som är bra med den indiska ”versionen” är då att man är närmare sin familj och släkt, och det kan vara bra för att man alltid har vänner, eller någon man har ifall man behöver hjälp med något.

Men det som är dåligt är att man vill vara ensam ibland, om man ser någon man känner i Sverige så är det ändå okej att bara säga ”hej”, några hälsningsfraser och sedan fortsätta med det man gjorde, men i Indien så ”måste” man börja en konversation och allt annat (om man inte gör det så verkar man oförskämd).